MacBook Pro 13 MacBook Pro 13 MacBook Pro 13
Pro 13″ Touch Bar 2017 Pro 13″ Function Keys 2017 Pro 13″ Touch Bar 2016
MacBook Pro 13 MacBook Pro 13 MacBook Pro 13
Pro 13″ Function Keys  2016 Pro 13″ Retina Early 2015 Pro 13″ Retina Mid 2014
MacBook Pro 13 MacBook Pro 13

MacBook Pro 13

Pro 13″ Retina Late 2013 Pro 13″ Retina Early 2013 Pro 13″ Retina Late 2012